rtg

Zarządzanie gabinetem rentgena (RTG)

Aplikacja / serwis on-line umożliwiający obsługę gabinetu RTG. Oprogramowanie umożliwia dodanie wielu operatorów z różnymi uprawnieniami do poszczególnych modułów. Program można obsługiwać z każdego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do internetu. Istnieje możliwość uruchomienia aplikacji za pośrednictwem łącza szyfrowanego. Aplikacja jest autorskim rozwiązaniem NewThink.pl

Funkcjonalności:

 • Logowanie do systemu – praca w systemie możliwa jest tylko i wyłącznie po podaniu loginu i hasła
 • Firma – podstawowe dane firmy – wykorzystywane do wydruków raportów
 • Użytkownicy – baza danych użytkowników systemu – zarządzanie uprawnieniami
 • Płatnicy – forma rozliczenia (np. NFZ, prywatnie, itd.)
 • Błony – słownik* błon X-RAY
 • Badania – słownik* dostępnych badań
 • Lekarze RTG – baza danych zatrudnionych w placówce lekarzy
 • Lekarze kierujący – słownik* lekarzy kierujących pacjentów do placówki
 • Gabinety – słownik* gabinetów lekarzy kierujących
 • Raporty
  • Raporty – ekspozycje – generuje kompletny spis wszystkich ekspozycji w danym okresie czasu (zakres dat)
  • Raporty – gabinety –  generuje raport dla gabinetów kierujących pacjentów o ilości skierowanych badań za zadany okres czasu (zakres dat)
  • Raporty – lekarze – generuje raport o opianych badaniach dla lekarzy zatrudnionych w placówce
 • Pacjenci (RTG) – formularz dla przyjmowanego pacjenta (rodzaje badań, ekspozycje, błony, gabinet kierujący, lekarz kierujący, opis badania, itd.)
 • Wydruk karty badania – wydruk badania pacjenta z opisem

* – słowniki można samodzielnie edytowaći uzupełniać o dodatkowe dane

 

Istnieje możliwość włączenia dodatkowych modułów (np. generowanie rachunków/faktur; prowadzenie księgowości).

Technologie: php, html5, javascript, css

Realizacja 2012-2017