Tworzenie nowego użytkownika w MYSQL i nadanie mu uprawnień do bazy danych

Tworzenie użytkownika w shell MySQL:

CREATE USER 'nowyuzytkownik'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jakiestrudnehaslo';

Teraz nadamy uprawnienia nowemu użytkownikowi do wszystkich baz danych:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'nowyuzytkownik'@'localhost';

Aby wszystko zadziałało należy przeładować uprawnienia:

FLUSH PRIVILEGES;