Tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie bazy danych MySQL

Do tworzenia kopii bazy danych MySQL użyjemy narzędzia mysqldump. Narzędzie to potrafi utworzyć plik *.sql poleceniami SQL typu DROP table, CREATE table, INSERT into. Dzięki czemu później łatwo przywrócić bazę danych.

Tworzenie backupu:

#mysqldump -u root -p[hasło_roota] [nazwa_bazy_danych] > nazwa_pliku_ze_zrzutem.sql

Przywracania backupu:

#mysql -u root -p[hasło_roota] [nazwa_bazy_danych] < nazwa_pliku_ze_zrzutem.sql