MPI – kadrowanie grafiki

1. Wchodzimy na https://pixlr.com/editor/

2. Klikamy „Otwórz obrazek z komputera

3. Wybieramy plik

4. Następnie wybieramy narzędzie kadrowania:

5. Kadrujemy zdjęcie klikając myszą i rozciągając prostokąt – powinno to być w miarę intuicyjne. Dzięki wybranym proporcjom 3:2 wytniemy obrazke dokładnie w tym formacie. Po zaznaczeniu obszaru, który chcemy wyciąć, zobaczymy siatkę jak na poniższym obrazku. Naciskamy ENTER.

6. Z menu „Plik” wybieramy „Zachowaj”.

7. Zostawiamy domyślne parametry w oknie zapisu i klikamy OK. Wybieramy miejsce do zapisu wykadrowanego zdjęcia i zapisujemy. Następnie zapisany plik możemy już wrzucić do CMS MPI – będzie miał prawidłowe proporcje.