dovecot: filtrowanie poczty w istniejących folderach

Aby uruchomić filtry na istniejących wiadomościach e-mail wystarczy (w trybie testu):

 

sieve-filter -v -C -u nazwa_uzytkownika /sciezka/do/reguł/.sieve 'NAZWA_FOLDERU'

gdy przetestowane reguły uznamy za odpowiednie można wykonać komendę:

sieve-filter -v -C -e -W -u test /path/to/sieve/example.sieve 'INBOX'

by zastosować reguły w rzeczywistości