Tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie bazy danych MySQL

Do tworzenia kopii bazy danych MySQL użyjemy narzędzia mysqldump. Narzędzie to potrafi utworzyć plik *.sql poleceniami SQL typu DROP table, CREATE table, INSERT into. Dzięki czemu później łatwo przywrócić bazę danych. Tworzenie backupu: #mysqldump -u root -p[hasło_roota] [nazwa_bazy_danych] > nazwa_pliku_ze_zrzutem.sql Przywracania backupu: #mysql -u root -p[hasło_roota] [nazwa_bazy_danych] < nazwa_pliku_ze_zrzutem.sql

Spamassasin we współpracy z postfix i dovecot na Debianie Jessie

Wymagane środowisko:  debian jessie  postfix (2.11.x) dovecot + sieve + antispam plugin spamassasin (3.4.x) Po instalacji wyżej wymienionych pakietów trzeba jeszcze skonfigurować: postfix by odbierał pocztę postfix by przekazywał pocztę do spamassasina spamassasin korzysta tylko z klasyfikacji zawartości poczty i nie sprawdza listy dns-blacklist (konfiguracja w /rtc/spamassaisn/local.conf) spamassasin przekazuje pocztę do dovecot, który to ją […]

MPI – kadrowanie grafiki

1. Wchodzimy na https://pixlr.com/editor/ 2. Klikamy „Otwórz obrazek z komputera” 3. Wybieramy plik 4. Następnie wybieramy narzędzie kadrowania: 5. Kadrujemy zdjęcie klikając myszą i rozciągając prostokąt – powinno to być w miarę intuicyjne. Dzięki wybranym proporcjom 3:2 wytniemy obrazke dokładnie w tym formacie. Po zaznaczeniu obszaru, który chcemy wyciąć, zobaczymy siatkę jak na poniższym obrazku. […]

chrome

Czyszczenie cache w Google Chrome

Czyszczenie pamięci podręcznej (cache) w przeglądarce Google Chrome, można wykonać w kilku prostych krokach. Krótka obrazkowa instrukcja krok po kroku pozwoli na szybkie wykonanie niezbędnych kroków. Powodzenia. Jeżli nadal są problemy z cache, proszę zrestartować komputer i ponowić procedurę czyszczenia cache. Zawsze gdy „coś” nie działa proszę najpierw odświeżyć stronę za pomocą skrótu klawiszy CTRL […]